Museo Galileo
italiano
Virtual Museum
Réaumur thermometric scale

 

Réaumur thermometric scale